Home » Garantie en klachten

Garantie
TEN Nail Supplies staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de aangegeven specificaties en staat daarmee in voor de garantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van TEN Nail Supplies komt overeen met de fabrieks garantietermijn. Deze garantie is niet geldig indien het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging en onoplettendheid. De garantie vervalt indien andere service/reparatiediensten, herstel- en/of andere werkzaamheden zijn gepleegd dan die door de fabrikant zijn aangewezen.

Klachten
Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt via: info@tennailsupplies.com. De klacht zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.